De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite van de Van Osch Groep. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De Van Osch Groep spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content volledig en juist is, daarentegen kan de Van Osch Groep niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. de Van Osch Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De Van Osch Groep-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de Van Osch Groep liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de Van Osch Groep. De Van Osch Groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.